Zes slimme tips voor het effectief werken met doelen stellen.


Heb een gezamenlijk helder doel, dat motiveert. Een nadere invulling voor het eerste punt van de zeven  snelle en praktische tips voor het verbeteren van de samenwerking in een team.

Doelen stellen, we weten het, dat zou goed voor ons zijn. De één vindt het heerlijk, de ander haat het. De één stelt zich één simpel doel per jaar, dat lukt, een ander stelt zich elke week doelen, waarvan maar een klein gedeelte lukt.  Wat is wijsheid? Wat werkt, wat niet, wat is haalbaar, wat werkt motiverend? Mijn tips zijn gebaseerd op jarenlange ervaring met het stellen van doelen voor mezelf, mijn gezin en mijn bedrijf en het trainen van leren te werken met doelen van studenten en docenten in het hoger onderwijs en de universiteit en van teams in de zorg en de rechtbank.

De zes tips voor: Heb een gezamenlijk helder doel, dat motiveert. Elk teamlid staat achter het doel en toont zijn commitment daarin en met elkaar bekrachtig je het commitment.

  1. Houd het doel simpel. Zeg welk resultaat je wilt behalen, wat je wel gaat doen. Voorbeeld: Niet: we gaan minder vaak vergaderen. Wel: We vergaderen met ons team op een vast tijdstip max een keer per x weken, mochten we vaker met elkaar in gesprek willen dan doen we dat in onderling overleg in afgevaardigde delegaties.
  2. Zorg voor lange termijn doelen en voor korte termijn doelen, die vaak een onderlinge relatie hebben. Lange termijn doelen zijn altijd resultaten. Korte termijn doelen gaan enerzijds over hoe je het gaat doen en anderzijds welke tussenresultaten er moeten worden behaald. Voorbeeld: Doel op lang termijn: Over een jaar is onze omzet verdubbeld.  Tussendoelen:  We maken/kopen een systeem voor het bijhouden van onze omzet, waarmee we kunnen, willen en gaan werken. We zorgen ervoor dat we minstens 2 aantal uren per week gefocust en ongestoord kunnen werken. Maand 1 is onze omzet: x , maand 2 is onze omzet y, etc.
  3. Zorg ervoor dat je 60 a 70 procent behaald van de doelen, dat er ruimte is voor verbetering. Dat geldt zowel voor de kwaliteit (hoe) als de kwantiteit (hoe veel) van de doelen. Wanneer je 100 procent hebt behaald, dan waren je doelen eigenlijk te simpel of ben je uitgeput. Dus geef per doel indicatoren aan om het doel te kunnen waarderen. Voorbeeld: Geef steeds een cijfer tussen 1-10 voor: Realisatie van doel / tevredenheid over het effect van het doel / tevredenheid over het werken met het doel / tevredenheid over de (onbedoelde) bij-effecten van het doel. Wanneer je een 6 of 7 scoort ben je tevreden. Een 5 is onvoldoende, een 8 is goed. Minder dan een 5 is zwaar onvoldoende en betekent omgooien van he t doel, iets anders verzinnen. Meer dan een 8 dan was het doel te simpel en kunnen er meer uitdagingen worden gesteld.
  4. Zorg ervoor dat jullie het behalen van doelen/resultaten vieren! Ook het vieren van tussendoelen mag niet vergeten worden. Bedenk met elkaar van te voren hoe je het wil vieren. Voorbeeld: als we ons einddoel hebben gehaald krijgt iedereen een x bedrag aan bonnen. Als we tussendoel x hebben behaald, trakteren we onszelf op een lunch.
  5. Ieder afzonderlijk teamlid toont openlijk zijn commitment aan de gestelde doelen. Voorbeeld: iedereen tekent het document, waarop de doelen zijn geschreven en iedereen geeft een centrale plek voor de doelen in zijn eigen systeem.
  6. De doelen zijn voor ieder zichtbaar. Voorbeeld: Hang de doelen op op centrale voor iedereen regelmatig zichtbare locaties (bv. koffie-apparaat en toilet)

Start met het maken van lange en korte termijn doelen! En maak het leuk. Heb je er hulp bij nodig? Dan kom ik je graag helpen, klik hier. Ik ben ervan overtuigd: als elk team zich houdt aan bovenstaande tips gaat ieder fluitend naar zijn werk en worden de successen groter.

Vrolijke nootjesDoe het, ga ervoor!

Vrolijke groet,

Jet Spruit-Haasbroek
www.vrolijkenoodzaak.nl

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *